Location of Repository

Kuchambuwa Maudhui ya Hadithi za Watoto Katika Jamii ya Wapemba

By Mwanaika Madi Mzee

Abstract

Kazi hii ilihusika na hadithi za Paukwa…. Pakawa. Imechunguza maudhui\ud yanazopatikana katika hadithi za watoto katika jimbo la Mkanyageni Mkoa wa kusini\ud Pemba. Ili kufikia lengokuu lililokusudiwa mbinu mbalimbali za utafiti zilihusika.\ud Mbinu hizo ni za mahojiano pamoja na uchunguzi wa kimaktaba. Nadharia tatu za\ud utafiti zilitumika. Nadhariza hizo ni mwitiko wa msomaji, nadharia ya simiotiki na\ud nadharia ya sosholojia (kijamii).Kwa upande wa matokeo ya utafiti, mtafiti\ud amegunduwa dhamira kadha wa kadha zilizoibuka kutokana na utafiti na uchambuzi\ud alioufanya. Dhamira hizo ni ugumu wa upatikanaji wa elimu, umoja na mshikamano\ud miongoni mwa wanajamii. mapenzi na ndoa, kuonya,nafasi ya mwanamke, ukarimu,\ud uzembe na uvunjaji wa kanuni pamoja na utawala bora. Kifani, mtafiti amegundua\ud kwamba, baadhi ya vipengele vya fani vilivyosaidia kuibua dhamira katika hadithi za\ud watoto za Kipemba ni kipengele kinachohusu wahusika, matumizi ya lugha, muundo,\ud mtindo na mandhari.Ujumbe uliojitokeza katika hadithi za watoto ni pamoja na wazee\ud kuwaasa watoto juu ya kufuata ushauri wa wazazi wao kwa kila wanalotaka kulifanya,\ud kujitenga na mambo mbalimbali ambayo yanaweza kukuletea vikwazo au matatizo,\ud wanataalimu wawe wavumilivu, wasiwe na ufedhuli na lugha chafu kwa wanafunzi\ud wao. Ujumbe mwengine uliopatikana ni kuwa na juhudi ya kazi na kuwacha kujigamba\ud pasipo sababu, kutokuwa na imani na kila mtu,kuepuka ubinafsi na ujanja katika kazi,\ud kutii kanuni na utii wa wake na waume zao na kuepuka ushawishi wa mashoga na watu\ud wengine

Topics: 490 Other languages
Year: 2015
OAI identifier: oai:repository.out.ac.tz:1339

Suggested articles

Preview


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.