Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Electromagnetic pulse accelerator of projectiles

By Jan Žamberský

Abstract

Tato práce se zabývá použitím magnetického pole k urychlení projektilů v zařízení zvaném coilgun. Je složena ze dvou částí, z nichž první je teoretická diskuze o magnetismu a jeho využití, druhá část je o vlastním coilgunu, jeho výhodách a nevýhodách. Následuje série měření na dvou experimentálně postavených coilgunech a jejich optimalizace pro dosažení co nejlepších výsledků. První část probírá více témat. Na začátku je krátká kapitola, ve které se definuje magnetické pole a s ním související konstanty a jevy. Další dvě kapitoly jsou zaměřeny na různé typy materiálů, především feromagnetik, jak reagují na přítomnost magnetického pole a jakými parametry jsou specifikovány. Dále je výčet některých aplikací magnetizmu napříč lidskou společností. V druhé části se popíše princip coilunu a jak byly prototypy vyrobeny. Měření na prvním prototypu je zaměřeno na testování různých materiálů projektilu, jeho rozměrů a přínosy externího magnetického obvodu okolo cívky. Taktéž je tam kapitola pojednávající o způsobu měření rychlosti projektilu. Druhý prototyp se snaží eliminovat nedostatky zjištěné na prvním a prozkoumat výhody vícenásobného urychlení na dalších stupních

Topics: Lineární motor; Coilgun; Gaussova puška; Magnetism; Gauss rifle; Magnetismus; Magnetic materials; Magnetické materiály; Linear motor
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Year: 2014
OAI identifier: oai:invenio.nusl.cz:244462
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.nusl.cz/ntk/nusl-24... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.