Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Integration and testing of a real time processing unit for lung simulation

By Richard Paštěka

Abstract

Aktivní mechanický plicní simulátor (iLung) nabízí možnost simulace lidského dýchání. Cílem této práce je implementovat a otestovat řídící a akviziční systém cRIO pracující v reálném čase, jako řídící jednotku simulátoru. Výsledné propojení obou zařízení je zdokumentováno ve formě tabulek a původních osazovacích výkresů, které jsou doplněny o popis funkce každého pinu. Významného zlepšení bylo dosaženo laděním motoru a modifikací proporcionálně-integračního regulátoru v řídícím programu. Tyto modifikace mají za následek významné snížení oscilací v okolí nuly. Pro zvýšení využitelnosti a přístupnosti simulátoru byl vytvořen uživatelský manuál a s ním související laboratorní cvičení. Validace funkce implementované řídící jednotky nebyla omezena pouze na jednoduché testovací rutiny, ale rozšířena na testování funkce simulátoru jako celku. Měření na simulátoru byly porovnány a diskutovány s klidovým spirometrickým vyšetřením 20ti probandů. Měření prokázala velkou míru podobnosti mezi simulovaný dýcháním iLung a klidovým lidským dýcháním

Topics: cRIO; motor tuning; Lidské dýchání; aktivní mechanická plicní simulace; ladění motoru; Human breathing patterns; active mechanical lung simulation
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Year: 2016
OAI identifier: oai:invenio.nusl.cz:242052
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.nusl.cz/ntk/nusl-24... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.