Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Metodika průzkumů a rozborů staveb ve svazku obcí Větrník (Rostěnice-Zvonovice, Lysovice, Hlubočany, Kučerov)

By Petr Novák

Abstract

V průběhu svého doktorského studia spolupracuji na projektu MINULOSTÍ K BUDOUCNOSTI – PŘÍRODNÍ MATERIÁLY V REGIONÁLNÍ STAVEBNÍ KULTUŘE (CZ.04.4.84/1.2.00.1/0216), který je zpracován obcí Rostěnice-Zvonovice v rámci programu INTERREG IIIA Česká republika – Slovenská republika ve spolupráci s Fakultou architektury VUT v Brně, se Sdružením hliněného stavitelství, o.s., a s Fakultou priemyselných technológií TU A. Dubčeka v Trenčíně. Cílem projektu je zjištění a vyhodnocení stávajícího stavu objektů z přírodních materiálů, posílení přeshraniční spolupráce v oblasti zachování a rozvoje tradiční stavební kultury s důrazem na zvýšení atraktivnosti regionu v oblasti cestovního ruchu, zlepšení informovanosti stavebníků o možnostech využití nepálené hlíny v novodobých stavbách a zintenzivnění přeshraniční spolupráce v oblasti výzkumu a výměny informací. V rámci tohoto projektu byla vypracována metodika průzkumů a rozborů výskytu přírodních materiálů ve stávající stavební struktuře. Pomocí těchto metodických nástrojů byl následně v mikroregionu Větrník proveden průzkum obcí Rostěnice – Zvonovice, Lysovice, Kučerov a Hlubočany

Publisher: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
OAI identifier: oai:invenio.nusl.cz:239924
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.nusl.cz/ntk/nusl-23... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.