Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Ekonomické ukazatele udržitelného rozvoje sídel

By Miroslav Pavlas

Abstract

Chceme-li prakticky zkoumat udržitelný rozvoj a na základě kvantifikovatelných kritérií hodnotit jeho naplňování v dané jednotce území (od lokální přes regionální úroveň až k úrovni celostátní), je nejvhodnějším způsobem definovat a vymezit k tomuto účelu určité ukazatele případně indikátory. Nedílnou součástí kritérií trvale udržitelného rozvoje regionů je ekonomický aspekt. Uvážíme-li současné právní postavení a situaci českých měst, je třeba při definici vhodných ekonomických ukazatelů vycházet z praxe finančního plánování sídel a nutnosti podněcování či redukce ekonomických aktivit v konkrétním území, ve vazbě na jeho limity, a to zejména sociální a environmentální. Cílem disertační práce je nalézt vhodné ukazatele ekonomického rozvoje, definovat jejich vzájemné vazby, hodnoty a proporce. Výchozím bodem při výzkumu těchto ukazatelů je jejich maximální vypovídací schopnost pro potřeby sledování rozvoje a výkonnosti (nejen ekonomické) jednotlivých území. V rámci své disertační práce chci proto maximálně vycházet z praktických poznatků a reálných problémů rozvoje českých měst

Topics: Ukazatel; ekonomická stabilita sídel; trvale udržitelný rozvoj; ekonomická výkonnost území
Publisher: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
OAI identifier: oai:invenio.nusl.cz:239847
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.nusl.cz/ntk/nusl-23... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.