Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Fingerprint Damage Simulation

By Ondřej Kanich

Abstract

Cílem této práce je návrh a implementace aplikace pro simulaci poškození umělého otisku prstu. Při studiu jsem se soustředil hlavně na projekt SFinGe, který je průkopníkem v této oblasti. Specifikoval jsem přesněji oblast zájmu na optický či kapacitní senzor a poškození otisků prstů v závislosti na tlaku a vlhkosti, poškození a pošpinění senzoru a deformaci pokožky. Navrhl jsem způsob implementace těchto vlivů poškozujících umělý otisk prstu tak, aby se lépe podobal reálným otiskům. Tyto metody využívají morfologické operátory a model plastického zkreslení u otisků prstů. Výsledky nejúspěšnějších metod mají o 62.5% horší skóre v komerčním produktu oproti originálu a o jednu třídu horší hodnocení dle normy pro kvalitu obrazu otisku prstu. Přínosem této práce je tedy poškození umělých otisků tak, že prokazatelně dosahují horších výsledků než originál a návrh aplikace, která umožňuje rozšíření o další metody

Topics: generation; fingerprints; damage; otisky prstů; simulation; synthetic fingerprint; umělý otisk prstu; generování; poškození; simulace; sensors; senzory
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Year: 2014
OAI identifier: oai:invenio.nusl.cz:236148
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.nusl.cz/ntk/nusl-23... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.