Location of Repository

Fuzzy investment decision support for brownfield redevelopment

By Zdeněk Brož

Abstract

Tato disertační práce se zaměřuje na problematiku investování a podporu rozhodování pomocí moderních metod. Zejména pokud jde o analýzu, hodnocení a výběr tzv. brownfieldů pro jejich redevelopment (revitalizaci). Cílem této práce je navrhnout univerzální metodu, která usnadní rozhodovací proces. Proces rozhodování je v praxi komplikován též velkým počet relevantních parametrů ovlivňujících konečné rozhodnutí. Navržená metoda je založena na využití fuzzy logiky, modelování, statistické analýzy, shlukové analýzy, teorie grafů a na sofistikovaných metodách sběru a zpracování informací. Nová metoda umožňuje zefektivnit proces analýzy a porovnávání alternativních investic a přesněji zpracovat velký objem informací. Ve výsledku tak bude zmenšen počet prvků množiny nejvhodnějších alternativních investic na základě hierarchie parametrů stanovených investorem

Topics: graph theory; shluková analýza; investing; brownfield; umělá inteligence; investování; fuzzy logika; modeling; model; cluster analysis; fuzzy logic; artificial intelligence; teorie grafů
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Year: 2013
OAI identifier: oai:invenio.nusl.cz:233755
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.nusl.cz/ntk/nusl-23... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.