Location of Repository

Partial Discharge in Electronic Equipments

By Anar Mammadov

Abstract

Tato disertační práce se věnuje studiu částečných výbojů (PD) způsobených poklesem spolehlivosti a životnosti elektronických zařízení a systémů. Diagnostika PD je dnes známá metoda pro vysoké napětí u vysoko-výkonných zařízení. V případě elektronických zařízení PD testování není ale běžně používáná metoda, přestože je zde také potenciál pro vysoké elektrické zatížení vzhledem k velmi krátké vzdálenosti. Tato práce je zaměřena na vyšetřování PD činnosti u elektronických zařízení. Bylo navrženo a provedeno pracoviště pro diagnostiku PD v elektronických zařízeních. Pracovní frekvence se pohybuje od několika stovek Hz až 100 kHz. Maximální amplituda PD testovaného napětí je vyšší než 10 kV. Navzdory jednoduché konstrukci toto zařízení přináší vysokou spolehlivost měření. Více než 300 PD testů bylo provedeno na různých elektronických zařízeních a elektronických součástí,např. na planárních transformátorech a elektronických komponentách používaných při vysoko-napěťových měničíc

Topics: Amplitude Analysis; Partial Discharge; Pulse transformer; Tepelné namáhání; Planární transformátor; Electrical Insulation; Implusní transrormátor; Elektrická izolace; Thermal stress; Částečné výboje; Voltage stress; Optočlen; Optocoupler; Napěťové namáhání; Amplitudová analýza; Planar Transformer
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Year: 2009
OAI identifier: oai:invenio.nusl.cz:233491
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.nusl.cz/ntk/nusl-23... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.