Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Processing of Nb-containing TiAl intermetallics and its Physical and Chemical Aspects

By Tomáš Barták

Abstract

Prezentovaná práce se zabývá vakuovým indukčním tavením intermetalické slitiny Ti-46Al-7Nb (at. %) v žáruvzdorných kelímcích na bázi Y2O3. Byla provedena série taveb pro teploty přehřátí taveniny 1630, 1680 and 1730 C a při různých dobách výdrže na této teplotě v rozmezí 5 až 30 minut. Ze slitin ztuhlých v tavících kelímcích byly připraveny metalografické výbrusy, které sloužily k hodnocení mikrostruktury a vyhodnocení složení fází. Pro získání těchto dat byly použity metosy elektronové mirkoskopie SEM a EDS. Kvantitativní hodnocení mikrostruktury, zejména obsahu oxidické faze ve slitině, bylo provedeno pomocí software Adaptive Contrast Control (ACC). Analýza obsahu kyslíku ve ztuhlé slitině byla provedena metodou IGF (fúze v inertním plynu). V této práci jsou pochody na rozhraní slitina/oxidický kelímek posuzovány také z termodynamického hlediska a to s použitím aktivit jednotlivých složek v systému. Data prezentovaná v této práci mohou být použita pro nastavení a optimalizaci procesů tavení intermetalik TiAlNb

Topics: TiAl intermetallic; refractory crucible melting; vacuum induction melting; obsah kyslíku; žáruvzdorná keramika; intermetalikum TiAl; oběmový podíl nečistot; fúze v inertním plynu; inert gas fusion; volume fraction of pollutants oxygen content; vakuové indukční tavení
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Year: 2014
OAI identifier: oai:invenio.nusl.cz:233383
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.nusl.cz/ntk/nusl-23... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.