Location of Repository

Processing of image sequences from fundus camera

By Filip Klimeš

Abstract

Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout metodu analýzy retinálních sekvencí, která bude hodnotit kvalitu jednotlivých snímků. V teoretické části se také zabývám vlastnostmi retinálních sekvencí a způsobem registrace snímků z fundus kamery. V praktické části je implementována metoda hodnocení kvality snímků, která je otestována na reálných retinálních sekvencích a vyhodnocena její úspěšnost. Práce hodnotí i vliv této metody na registraci retinálních snímků

Topics: sítnice; metoda podpůrných vektorů; zpracování retinálních snímků; registration; sum of squared differences; suma čtvercových rozdílů; principal component analysis; hodnocení kvality snímku; analýza hlavních komponent; eye; normalizovaná vzájemná korelace; diskriminační analýza; registrace; normalized cross-correlation; retina; fundus kamera; k-nearest neighbour algorithm; oko; metoda k-nejbližších sousedů; image quality assessment; support vector machine; processing of retinal image; discriminant function analysis; fundus camera
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Year: 2015
OAI identifier: oai:invenio.nusl.cz:220975
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.nusl.cz/ntk/nusl-22... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.