Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Processing of image sequences from fundus camera

By Filip Klimeš

Abstract

Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout metodu analýzy retinálních sekvencí, která bude hodnotit kvalitu jednotlivých snímků. V teoretické části se také zabývám vlastnostmi retinálních sekvencí a způsobem registrace snímků z fundus kamery. V praktické části je implementována metoda hodnocení kvality snímků, která je otestována na reálných retinálních sekvencích a vyhodnocena její úspěšnost. Práce hodnotí i vliv této metody na registraci retinálních snímků

Topics: sítnice; metoda podpůrných vektorů; zpracování retinálních snímků; registration; sum of squared differences; suma čtvercových rozdílů; principal component analysis; hodnocení kvality snímku; analýza hlavních komponent; eye; normalizovaná vzájemná korelace; diskriminační analýza; registrace; normalized cross-correlation; retina; fundus kamera; k-nearest neighbour algorithm; oko; metoda k-nejbližších sousedů; image quality assessment; support vector machine; processing of retinal image; discriminant function analysis; fundus camera
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Year: 2015
OAI identifier: oai:invenio.nusl.cz:220975
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.nusl.cz/ntk/nusl-22... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.