Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Molecular Signature as Optima of Multi-Objective Function with Applications to Prediction in Oncogenomics

By Zuzana Aligerová

Abstract

Náplní této práce je teoretický úvod a následné praktické zpracování tématu Molekulární signatura jako optimální multi-objektivní funkce s aplikací v predikci v onkogenomice. Úvodní kapitoly jsou zaměřeny na téma rakovina, zejména pak rakovina prsu a její podtyp triple negativní rakovinu prsu. Následuje literární přehled z oblasti optimalizačních metod, zejména se zaměřením na metaheuristické metody a problematiku strojového učení. Část se odkazuje na onkogenomiku a principy microarray a také na statistiku a s důrazem na výpočet p-hodnoty a bimodálního indexu. Praktická část je pak zaměřena na konkrétní průběh výzkumu a nalezené závěry, vedoucí k dalším krokům výzkumu. Implementace vybraných metod byla provedena v programech Matlab a R, s využitím dalších programovacích jazyků a to konkrétně programů Java a Python

Topics: onkogenomika; microarrays; Linear discriminant analysis; Matlab; index bimodality; Strojové učení; microarray; molekulární podpis; triple-negative breast cancer; Optimization methods; Machine learning; R; molecular signature; gen; oncogenomics; RNA; Optimalizační metody; Bimodality index; triple negativní karcinom prsu; gene; pvalue; Lineární diskriminantní analýza
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Year: 2015
OAI identifier: oai:invenio.nusl.cz:220727
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.nusl.cz/ntk/nusl-22... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.