Location of Repository

Türk Rivayetlerinde "Bozkurt" / The Bozkurt in Turkish Mythology

By Muhammet Kemaloğlu

Abstract

Bozkurt -Türk, Moğol ve Altay mitolojisinde kutsal hayvan ve ulusal sembol. Bozgurt (Boskord, Pusgurt) olarak da söylenir. Bozkaskır, Çalkurd sözcükleri yine aynı anlama gelir. Moğollar Börteçine (Börteşına, Börtöşono) derler. Gök kurt veya “Gökbörü / Kökbörü” tabiri de yine niteleyici olarak kullanılır. Yol gösterici, kutlu kurt, tüm Türk ve Moğol boylarının ortak totemidir. Bazı Türk ve Moğol boyları, soylarının bu kutlu varlıktan türediğine inanırlar. Kurt sürülerinin başında bulunup idare eden kurtlara da Gökkurt denilir. Kaskır ve Börü kelimeleri de değişik lehçe ve şivelerde kurt demektir. Bozkurt gökyüzünü temsil eder. Bu çalışmada Abdülkadir İnan’ın Türkiyat Mecmuası, II. Cilt. 1926-1928, s.131-138’deki makalesinin Latin alfabesine aktarımı yapılmıştır

Topics: Bozkurt, Türk, Moğol, Mitolojisi, Abdülkadir İnan, Türkiyat Mecmuası, History of scholarship and learning. The humanities, AZ20-999, Social Sciences, H, Social sciences (General), H1-99
Publisher: Karabuk University
Year: 2015
DOI identifier: 10.7596/taksad.v3i4.334
OAI identifier: oai:doaj.org/article:e0192bd0bd1347089f072c94ba981bf5
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://doaj.org/toc/2147-0626 (external link)
  • http://kutaksam.karabuk.edu.tr... (external link)
  • https://doaj.org/article/e0192... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.