Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Sınıfdışı Eğitimin Dünyadaki ve Türkiye’deki Gelişim Durumunun Örgün ve Yaygın Eğitim Kapsamında İncelenmesi

By Emel Okur-Berberoğlu Okur-Berberoğlu and Selçuk Uygun

Abstract

Sınıfın dışında gerçekleştirilen her tür eğitimsel etkinliğe “Sınıfdışı Eğitim (outdoor)” adı verilmektedir. Sınıfdışı eğitim, bir tür algın eğitim ve aynı zamanda, örgün eğitimin tamamlayıcısı olarak kabul edilmektedir. Sınıfdışı eğitim, çoğunlukla çevre eğitimi için kullanılsa da sınıfdışı eğitimin, hem fen ve hem de sosyal konuların eğitimi için kullanılabileceği belirtilmektedir. Çeşitli felsefi temelleri olan sınıfdışı eğitimin, önü açık bir araştırma alanı ve öğrenme-öğretme ortamı olduğu düşünülmektedir. Bu çalışma ile sınıfdışı eğitimin tanımı, amaçları, özellikleri, felsefesi, dünya ve Türkiye’deki tarihsel gelişimi konusunda genel bir bakış açısı sunulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda sınıfdışı eğitimin, genel eğitim olgusu içinde göz ardı edilemeyecek şekilde önemli olduğu görülmüştür

Topics: -, Outdoor education, formal education, nonformal education, Turkey, Sınıf dışı eğitim, örgün eğitim, yaygın eğitim, Türkiye, Education, L
Publisher: Mersin University
Year: 2012
OAI identifier: oai:doaj.org/article:e10e4e01514d496eaa9a13747fea7365
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://doaj.org/toc/1306-7850 (external link)
  • https://doaj.org/article/e10e4... (external link)
  • http://dergipark.gov.tr/mersin... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.