Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Bruk/ikke bruk av telemedisin i svangerskaps- og fødselsomsogen

By Kari Dyb

Abstract

Norge har, i likhet med flere andre stater i den vestlige verden, investert betydelige beløp på innføring av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i helsesektoren. Til tross for politisk optimisme viser forskning at mange teknologiprosjekter feiler. Forklaringene på feilslåtte teknologiprosjekter er mange og til dels ulike. Det er likevel en klar tendens til å kategorisere IKT-utfordringene enten som teknologiske eller som organisatoriske. Denne artikkelen viser at det er mer til saken med å forstå utfordringene med bruk av IKT. Med utgangspunkt i en empirisk analyse av hvordan telemedisin både blir brukt og ikke tatt i bruk i svangerskaps- og fødselsomsorgen argumenterer Dyb for hvordan en materiellsemiotisk tilnærming er et godt inntak til å belyse mangfoldet i hva som skjer når ny teknologi blir innført i helsesektoren. Til slutt drøfter hun hvordan en materiellsemiotisk tilnærming dermed også er et godt inntak til refleksjoner omkring helsepolitiske teknologiforståelse

Topics: IKT, svangerskaps- og fødselsomsorgen, materiellsemiotikk, teknologiforståelse, Nursing, RT1-120, Therapeutics. Pharmacology, RM1-950
Publisher: Septentrio Academic Publishing
Year: 2012
DOI identifier: 10.7557/14.2227
OAI identifier: oai:doaj.org/article:e1227c8f91e24ab984e8c6f3ab758f8d
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://doaj.org/toc/1891-2982 (external link)
  • https://doaj.org/toc/1504-3614 (external link)
  • http://septentrio.uit.no/index... (external link)
  • https://doaj.org/article/e1227... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.