Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Specialestuderendes læringsudfordringer i vejledningen - nudging som handlemulighed

By Hanne Nexø Jensen and Christina Juul Jensen

Abstract

<p>Specialeskrivere møder læringsudfordringer i skriveprocessen. Hvilke læringsudfordringer, det er, og hvordan studerende og vejledere hånd-terer dem, er artiklens fokus. Empirien er videooptagede vejlednings-møder, hvor der er minimum to optagelser for hver vejleder og stude-rendes forløb. Det teoretiske afsæt er generiske læringsudfordringer i vejledningsprocesser, hvor læring opstår, når de studerende passerer en læringsudfordring. Vejledere kan bruge forståelsen af læringsudfor-dringer til at ”nudge”- plante en idé – som en måde at få studerende til at passere læringsudfordringerne. </p><p>MA students writing up their final theses encounter a variety of conceptual thresholds during the process. The focus of this article is the identification of different kinds of conceptual threshold, and how the students overcome these obstacles. Video recordings of student supervision meetings provide the data for the analysis. For each supervisor – supervisee at least two recordings are considered. We go on to discuss how supervisors can make use of a conceptual thresholds approach, and nudge students in ways that will help them move on more easily.</p

Topics: Specialevejledning, læringsudfordringer, nudging, Special aspects of education, LC8-6691
Publisher: Dansk Universitetspædagogisk Netværk
Year: 2015
OAI identifier: oai:doaj.org/article:e42a8d925ef64d72a35658739a039cfd
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://doaj.org/toc/2245-1374 (external link)
  • http://ojs.statsbiblioteket.dk... (external link)
  • https://doaj.org/article/e42a8... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.