Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Effect Of Chemical Activation On Sorption Characteristics Of Selected Wood Samples / Vliv Chemické Aktivace Na Sorpční Charakteristiky Uhlíkatých Materiálů

By Smatanová Nikola, Koutník Ivan and Večeř Marek

Abstract

Dva vzorky tvrdého dřeva, buk a směs buk/dub, byly pyrolyzovány se současnou chemickou aktivací K2CO3. Testovány byly dvě konečné teploty pyrolýzy pro aktivaci vzorků (550 °C, 750 °C). Ve stejném teplotním režimu byly pyrolyzovány i neaktivované původní vzorky. Sorpce na uhlíkové materiály byly měřeny na vysokotlakém termickém analyzátoru (TGA-HP50) v atmosféře dusíku a oxidu uhličitého v rozmezí tlaků od 0,03 do 4,5 MPa, respektive od 0,03 do 2 MPa. Sorpční experimenty probíhaly při třech teplotách - 20, 30 a 40 °C. Ukazuje se, že konečná teplota aktivace a sorpční podmínky (tlak, teplota), mají významný vliv na sorpční vlastnosti materiál

Topics: gas adsorption, pyrolysis, activation, activated carbon, adsorption capacity, Geology, QE1-996.5
Publisher: De Gruyter Open
Year: 2013
DOI identifier: 10.2478/gse-2014-0065
OAI identifier: oai:doaj.org/article:e7d64c2e9987470fabdc5aec82074543
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://doaj.org/toc/1802-5420 (external link)
  • http://www.degruyter.com/view/... (external link)
  • https://doaj.org/article/e7d64... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.