Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Optimization of biocompatible Ti/hydroxyapatite-based composite blends fabrication

By Tomáš Slovák

Abstract

Bakalářská práce se zabývá optimalizací přípravy biokompatibilních kompozitních směsí na bázi titanu a hydroxyapatitu. Teoretická část je zaměřena na biomateriály, blíže pak specifikuje titan a hydroxyapatit. Následuje přiblížení principu mechanického legování. Experimentální část práce popisuje přípravu směsí biokompatibilních prášků mechanickým legováním a jejich následné analýzy. V diskuzi jsou shrnuty výsledky a poznatky, které byly získány v experimentální části.The bachelor's thesis deals with optimalization of biocompatible composite mixtures based on titanium and hydroxyapatite. The theoretical part is focused on biomaterials, specifying Ti and HA in more detail. The following section pertains to the principle of mechanical alloying. Preparation of the biocompatible composite mixtures by mechanical alloying and their following analyses are described in the experimental part. Results obtained in the experimental part are summarized in the discussion.

Topics: biomateriály, hydroxyapatit, titan, mechanické legování, biomaterials, hydroxyapatite, titanium, mechanicall alloying
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/60267

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.