Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Degree of Parkinson's disease estimation based on acoustic analysis of speech

By Iveta Ustohalová

Abstract

Tato diplomová práce se zabývá odhadem progrese Parkinsonovy nemoci pomocí akustické analýzy řeči. V jejím rámci byla prostudována problematika hypokinetické dysartrie jako důsledku Parkinsonovy nemoci a její vliv na mluvený projev. Dále byly podrobně prostudovány metody předzpracování řečového signálu a řečové parametry vhodné pro klasifikaci patologické řeči. Následně byl v prostředí MATLAB vytvořen systém pro odhad hodnoty UPDRS III škály, což je hodnota subjektivně určená lékařem, pomocí jednoho individuálního příznaku a poté byla pomocí algoritmu SFFS vybrána nejlepší kombinace příznaků, která odhaduje hodnotu UPDRS III s nejmenší chybou. Pozornost je taktéž věnována korelaci jednotlivých příznaků s UPDRS III škálou.The diploma thesis deals with the non-invasive analysis of progression of Parkinson´s disease using the acoustic analysis of speach. Hypokinetic dysarthria in connection with Parkinson´s disease as well as speech parameters are described in this work. Speech parameters are sorted according to the speech component they affect. The work uses the phonation of vowels "a" speech task as the most commonly used speech task in the field of pathological speech processing, because of its resistance to demographic and linguistic characteristics of the speakers. Based on obtained knowledge, in MATLAB development enviroment were created systém for UPDRS III scale estimation. The UPDRS III scale is based on subjective diagnosis given by the doctor. At first, one individual parameter is used for the UPDRS III scale value estimation. Then the feature selection using SFFS algorithm is applied to gain feature combination with minimal estimation errror. Attention i salso paid to correlation between individual symptoms and UPDSR III scale.

Topics: Neurologická onemocnění, Parkinsonova choroba, hypokinetická dysartrie, segmentace, příznaky, klasifikace, řečový parametr, řečové patologie, UPDRS III škála, Neural disorders, Parkinson´s Disease, hypokinetic dysarthria, segmentation, features, classification, speech parameter, speech pathology, UPDRS III range
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/59949

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.