Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Service platform of boring machine

By Michal Šebela

Abstract

Cílem předložené diplomové práce je vytvořit konstrukční návrh obslužné plošiny horizontální vyvrtávačky. Vstupními parametry jsou rozměry kabiny, délka a rychlost zdvihu a výsuvu. Nejdříve je řešeno konstrukční uspořádání tohoto zařízení. Zdvih je vyřešen pastorkem a ozubeným hřebenem. Dále je u něj proveden návrh pohonu a výpočet ozubení. Výsuv plošiny je proveden s využitím ozubeného řemene. V práci je zahrnut rozvod vzduchu s volbou pneumatických prvků. Dále je zpracován nosný rám a kabina. Jedná se o svařované konstrukce, u kterých je provedena napěťově deformační analýza. Poté je proveden návrh lineárního vedení zajišťující příslušné pohyby plošiny. K práci je přiložen výkres sestavení tohoto zařízení a videoukázka z provozu.The Diploma’s thesis deals with a construction design of a service platform for a horizontal boring machine. Input parameters are cabin dimensions, length and velocity of lift and shift. In the first part of the thesis is design arrangement solved. The lift is solved by a rack and a pinion. By the lift is drive design and gear calculation performed. Shift of the service platform is done by toothed belt. Air distribution with pneumatic parts choice is included in this thesis. Next part is divided to supporting frame and cabin design. It is made by welded profiles, in which a stress-strength analysis is performed. The last part of the thesis is divided to linear guide design. A part of this thesis is a drawing of an assembly facility and a movie about this service platform in a real service.

Topics: Plošina, pastorek, hřeben, horizontální vyvrtávačka, Service platform, pinion, rack, horizontal boring machine
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/59645

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.