Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Adaptation Process of Employees

By Jana Šebestová

Abstract

Tato diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení procesu pracovní a sociální adaptace zaměstnanců. V teoretické části práce jsou objasněny související pojmy. Popisuji personální procesy, personální strategie a firemní kulturu, která je velmi důležitá nejen pro adaptaci pracovníků. V praktické části bude zhodnocen proces adaptace v dané společnosti jak na pracovní a sociální prostředí tak na firemní kulturu. Následně pak budou na základě výsledků z analýz, rozhovorů s účastníky adaptačního procesu i vlastních pracovních zkušeností vysloveny návrhy na zlepšení procesu adaptace ve společnosti.This thesis is focusing on work process and process of social adaptation of new employees. The theoretical part explains the related concepts. I’m describing human resources strategy, processes and also corporate culture which is very important not only for the adaptation of employees. In the practical part will be assessed the proces of adaptation in the company. Focusing to both work, social environment and also to integration on corporate culture. Then will be on the base on the results of the analyzes as well as my experiences will be voiced suggestions to improve the proces of adaptation in company.

Topics: Adaptace, adaptační proces, firemní kultura, nový zaměstnanec, personalistika, pracovní a sociální integrace, Adaptation, company culture, new employee, process of adaptation, human resources management, social and work integration
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/59531

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.