Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Information System Efectiveness Assessment and Proposal for ICT Modification

By Michal Holínek

Abstract

Diplomová práce je zaměřena na návrh změn v informačním systému pro makléřskou společnost. První kapitola je věnována teoretickým východiskům, která jsou dále potřebná. Druhá část analyzuje vnější a vnitřní prostředí společnosti a její informační systém. Praktická část je věnována samotnému návrhu na zlepšení a jejich realizace na základě výsledků analýz.The diploma thesis is focused on a proposal of changes to an information system for a brokerage company. The first chapter lays out the theoretical knowledge needed to tackle the task at hand. The second section analyzes the external and internal enviroment of the company and analyzes information system in company. The practical part is devoted to a separate proposal for improvement and their implementation based on the results of analyzes.

Topics: Informační systém, MS Access, HOS8, informace, návrh informačního systému, SWOT, Information systém, MS Access, HOS8, information, information system proposal, SWOT
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/59478

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.