Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Optimization of Material Flow in a Selected Company

By Petr Sedláček

Abstract

Zaměřením této diplomové práce je optimalizace materiálového toku pomocí změny rozvržení regálových soustav a výrobních linek. Teoretická část pojednává o štíhlém řízení a jeho využití v interní logistice. Získané poznatky spolu s praktickými zkušenostmi z provozu vedou k vypracování analytické a návrhové části, která přináší nové řešení popisovaného problému a s tím spojené úspory na strojovém vybavení skladu a jeho personálu.The focus of this thesis is the optimization of material flow by changing the layout of racking systems and production lines. The theoretical part describes lean management and its use in internal logistics. Gained knowledge along with practical operating experience leads to the elaboration of analytical and design part, which provides a new solution to the presented problem and related savings in warehouse machine equipment and its staff.

Topics: interní logistika, optimalizace materiálového toku, štíhlé řízení, snížení nákladů, internal logistics, optimization of material flow, lean management, cost reduction
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/59457

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.