Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

International Tax Optimization using Offshore and Onshore Jurisdictions in the European Union

By Magdaléna Skalická

Abstract

Cílem diplomové práce je navržení korporátní struktury s využitím offshore a onshore center v Evropské unii pro optimalizaci daně z příjmu právnických osob. Práce je rozdělena na část teoretickou, analytickou a praktickou s vlastními návrhy řešení. V teoretické části je popsána problematika mezinárodního daňového plánování i zdanění se zaměřením na offshore a onshore finanční centra. V analytické části jsou nejprve jednotlivá offshore a onshore finanční centra v Evropské unii identifikována a vybraná podrobněji analyzována především z pohledu zdanění příjmu právnických osob. V praktické části je navržena samotná modelová korporátní struktura s využitím vybraných offshore a onshore center v Evropské unii a to v různých variantách řešení pro optimalizaci daně z příjmu právnických osob.This thesis is focused on corporate structure designs with the use of offshore and onshore centers in the European Union for the optimization of tax on corporate income . The work is divided into theoretical and analytical sections as well as a section with proposals. The theoretical section describes the problems of international tax planning and international taxation, focusing on offshore and onshore financial centers. In the analytical section there are various offshore and onshore financial centers in the European Union identified and outlined with selected analyses in more detail, especially of the corporate taxation. The practical part describes a model of the corporate structure with the use of selected offshore and onshore centers in the European Union and the various options for resolving tax optimization.

Topics: Mezinárodní zdanění, mezinárodní daňová optimalizace, mezinárodní daňové plánování, offshore a onshore finanční centra, International taxation, international tax optimization, international tax planning, offshore and onshore financial centers
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/59414

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.