Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Motivation and Remuneration of Employees in Selected Company

By Veronika Kotrle

Abstract

Cílem diplomové práce je popsat a zanalyzovat proces motivace a odměňování ve společnosti Siemens, s.r.o., odštěpném závodě Elektromotory Mohelnice. V teoretické části jsou popsány základní pojmy dané problematiky. Praktická část se zabývá zmíněnou společností a analýzou způsobů motivace a odměňování jejích zaměstnanců. Výstupem této práce je zjištění současných motivačních nástrojů zavedených ve společnosti a úrovně spokojenosti jejích zaměstnanců. V závěru jsou uvedeny návrhy, které doporučuji pro zlepšení tohoto procesu, s cílem zvýšit spokojenost zaměstnanců.The aim of this master thesis is to describe and analyze motivation and remuneration process in the spin-off enterprise of Siemens, based in Mohelnice. The theoretical part includes the definitions of basic terms in this field. The practical part deals with the company mentioned above and the analysis of its motivation and remuneration process. The output of this thesis lies in the findings of examination how the current motivational tools of the company work and how much the employees are satisfied with it. I provide the list of suggestions for improvement of the process with aim to increase the employees’ satisfaction in the conclusion.

Topics: Řízení lidských zdrojů, zaměstnanci, motivace, odměňování, zaměstnanecké benefity., Human resources management, employees, motivation, remuneration, employee benefits.
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/59374

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.