Location of Repository

Employee´s Benefits in Chosen Company

By Magda Rozehnalová

Abstract

Diplomová práce se zabývá problematikou zaměstnaneckých benefitů v praxi. Cílem práce je zanalyzovat současnou situaci motivačního systému a formulovat návrhy pro vedení společnosti Plastika a.s. Návrhy poslouží ke zlepšení spokojenosti a vyšší pracovní motivaci zaměstnanců. Pro sběr primárních dat byly využity dotazníky v písemné formě. Na základě zjištěných výsledků jsou společnosti navrhnuty změny stávajícího motivačního systému a zlepšení zaměstnaneckých výhod poskytovaných zaměstnancům.Diploma thesis focus on employee’s benefits in use. The goal is analysis of current situ-ation motivation’s system and formulate proposals for the management of the company Plastika a.s. The proposals will be used to improve satisfaction and hinger work motiva-tion of employees. For primary data collection were used questionnaires. Based on the results of the suggested changes to the current incentive system and improvement of provided employees benefits.

Topics: Motivace, hodnocení pracovníků, odměňování zaměstnanců., Motivation, evaluation of employees, incentive of employees.
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/59278

Suggested articles

Preview


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.