Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Proposal of a Companion Mobile App for a Web Portal

By Ondřej Kovařík

Abstract

Práce se zabývá vývojem mobilní aplikace pro běžkaře. Postupně mapuje proces vývoje; od analýzy, přes návrh, až po předpoklady budoucího vývoje. Aplikace je vyvíjena pro platformu iOS. Součástí práce je také návrh možností monetizace.This thesis focuses on developement of mobile app for cross country skiiers. It follows, step by step, the process of developement; starting with analysis, through design, up to premises of future developement. The app is being developed for iOS platform. The thesis also discusses proposed means of monetization.

Topics: iOS, iPhone, Xcode, Swift, skimapa, mobilní, aplikace, iOS, iPhone, Xcode, Swift, skimapa, smartphone, mobile, app
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/59249

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.