Location of Repository

The Proposal of Marketing Communication Mix

By Barbora Lesáková

Abstract

Diplomová práce se zabývá návrhem komunikačního mixu Restaurace U Panských. První část obsahuje teoretické poznatky z odborné literatury, druhá část je zaměřena na analýzu prostředí podniku, jeho marketingový a komunikační mix. Třetí část této práce obsahuje návrh komunikačního mixu a analýzu rizik, které souvisí se zavedením nového komunikačního mixu.The diploma thesis deals with the proposal of marketing communication mix of Restaurant U Panských. The first part contains theoretical knowledge from the literature, the second part is focused on the analysis of the business environment, the marketing and communication mix. The third part of this diploma thesis includes a proposal of marketing communication mix and risk analysis related to the introduction of new communication mix.

Topics: Marketing, marketingový mix, komunikační mix, reklama, zákazník., Marketing, marketing mix, communication mix, advertising, customer.
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/59234

Suggested articles

Preview


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.