Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Proposal Information Security Management in Small Accouting Enterprise

By Josef Krčmář

Abstract

Tato diplomová práce navrhuje implementaci systému řízení bezpečnosti informací do reálného podniku zpracovávajícího účetnictví. V první části jsou popsána teoretická východiska. Na jejímž základě, bude provedena analýza společnosti a vytvořen návrh opatření, který bude zvyšovat bezpečnost informací ve vybraném podniku.This diploma thesis proposes the implementation of information security management system in a business processing accounting. The first part describes the theoretical background. On the basis, will analyze the company and created the draft measures that will increase the security of information in a selected company.

Topics: ISMS, PDCA cyklus, ČSN ISO/IEC 27 001, ČSN ISO/IEC 27002, Analýza rizik, Analýza aktiv, ISMS, PDCA cycle, ISO/IEC 27 001, ISO/IEC 27 002, Risk analysis, Analysis of assets
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/59189

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.