Location of Repository

Proposal Information Security Management in Small Accouting Enterprise

By Josef Krčmář

Abstract

Tato diplomová práce navrhuje implementaci systému řízení bezpečnosti informací do reálného podniku zpracovávajícího účetnictví. V první části jsou popsána teoretická východiska. Na jejímž základě, bude provedena analýza společnosti a vytvořen návrh opatření, který bude zvyšovat bezpečnost informací ve vybraném podniku.This diploma thesis proposes the implementation of information security management system in a business processing accounting. The first part describes the theoretical background. On the basis, will analyze the company and created the draft measures that will increase the security of information in a selected company.

Topics: ISMS, PDCA cyklus, ČSN ISO/IEC 27 001, ČSN ISO/IEC 27002, Analýza rizik, Analýza aktiv, ISMS, PDCA cycle, ISO/IEC 27 001, ISO/IEC 27 002, Risk analysis, Analysis of assets
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/59189

Suggested articles

Preview


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.