Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Analysis of the relationship between ground rent and price of the land in selected towns in Moravia and Silesia

By Pavlína Horelicová

Abstract

Diplomová práce se věnuje zjištění procentuálního vztahu mezi inzerovaným nájemným a inzerovanou cenou komerčních pozemků ve vybraných městech. Dále stanovení procentuálního vztahu mezi inzerovaným nájemným a cenou komerčních pozemků v cenové mapě.The thesis is devoted to finding the percentage relationship between the advertised rent and the advertised price of commercial land in selected cities. Furthermore, determining the percentage relationship between the advertised rents and the price of commercial land price map.

Topics: Komerční pozemky, inzerované ceny, inzerované nájemné, cenová mapa, Brno, Olomouc, Ostrava, Commercial land, advertised prices, advertised rents, the price map, Brno, Olomouc, Ostrava
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/59169

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.