Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Prototype Part Design Using the Reverse Engineering Technology and Rapid Prototyping

By Václav Luňák

Abstract

Bakalářská práce je zaměřena na postup výroby součásti blinkru pro motocykl s využitím technologií reverzního inženýrství a Rapid Prototyping. Práce obsahuje stručný popis dostupných metod těchto technologií. V následujících částech se práce zabývá návrhem součásti a přípravou pro odlévání. Výroba součásti se provádí metodou FDM. Následně probíhá kontrola součásti 3D skenerem ATOS. Součást se porovná s původním návrhem součásti. Pro součást se vyrobí silikonová forma. Forma slouží pro odlévání dalších součástí. Na závěr se hodnotí ekonomické hledisko výroby silikonové formy s porovnáním s kovovými formami.This Bachelor thesis is dealing with the manufacturing process of a motorcycle turn signal part using the technologies of reverse engineering and rapid prototyping. The thesis contains a brief description of the available technological methods. The following chapters deal with designing the component and its preparation for casting. The component is manufactured using the FDM method. The quality check is performed by the ATOS 3D scanner, which compares the newly manufactured component to the original part. The next step is the preparation of a silicone mold, which is used to cast more parts. Finally, the cost-effectiveness of this method is compared to the method using metal molds.

Topics: Reverzní inženýrství, Rapid prototyping, 3D skener, silikonová forma, FDM, blinkr, Reverse engineering, Rapid prototyping, 3D scanner, silicone mold, FDM, turn signal
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/59106

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.