Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Marketing Strategy Proposal

By Libuše Mokrušová

Abstract

Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku marketingové strategie pro studentskou organizaci BEST Brno, která působí na Vysokém učení technickém v Brně. Teoretická východiska práce se zaměřují na obecnou teorii marketingu. Analýza současného stavu podrobně popisuje celou organizaci. Na základě provedených marketingových analýz a marketingového výzkumu je v návrhové části vypracována marketingová strategie.The Diploma Thesis deals with marketing strategy of student organisation BEST which is part of Brno University of Technology. The theoretical basis of the work focuses on the general theory of marketing. The analysis of the current situation describes in details the whole organisation. Marketing strategy was designed on the basis of marketing analysis and marketing research.

Topics: Marketingová strategie, marketingový průzkum, marketingové prostředí, marketingový mix, marketingová analýza, SWOT analýza, Marketing strategy, marketing research, marketing environment, marketing mix, marketing analysis, SWOT analysis
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/59069

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.