Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Enkele gesigspunte met betrekking tot die Nuwe vertaling van die N.T. eksegeties benader

By J. V. V. du Plessis

Abstract

Op wetenskaplike gebied het kommentaar oor die nuwe vertaling van die N.T. nog agterweë gebly. Dit kan sekerlik daaraan toegeskrywe word dat bestudering daarvan, veral op eksegetiese vlak, lanksamerhand geskied en geleidelik, selfs oor jare, na vore sal kom. In die lig hiervan sal dit dan ook nog lank duur alvorens ’n indringende waardebepaling daarvan gemaak kan word. Dit kan dus die moeite loon om reedsal met wat tot dusver nagevors is, ’n diskussie te begin oor die pro’s en con’s van die nuwe vertaling

Topics: Practical Theology, BV1-5099, Practical religion. The Christian life, BV4485-5099
Publisher: AOSIS
Year: 1981
DOI identifier: 10.4102/ids.v15i58.736
OAI identifier: oai:doaj.org/article:a0c04065cd6d4699b728cfb9cc7e64b0
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://doaj.org/toc/2305-0853 (external link)
  • https://doaj.org/toc/1018-6441 (external link)
  • https://doaj.org/article/a0c04... (external link)
  • https://indieskriflig.org.za/i... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.