Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

President S. J. P. Kruger en die sending

By H. A. Louw

Abstract

Mens kan oor die Gereformeerde Kerke en die sending gedurende die 19e eeu nie skrywe sonder om aandag te skenk aan die houding van een van sy grootste seuns in daardie tydperk nie. “ Die naam Paul Kruger is onlosmaaklik verbonde aan die ontstaan en voortbestaan van die Gereformeerde Kerke in Transvaal, hoewel hy nooit enige kerklike amp beklee het nie. Daar was ’n tyd toe hy predikant wou word, maar moes dié ideaal weglê omdat sy roeping gelee was in diens van die volk... Hy was altyd op hoogte met die geestelike peil van die gemeente en ’n sterk voorstander van die kerklike sending” (Spoelstra 1963:276)

Topics: Practical Theology, BV1-5099, Practical religion. The Christian life, BV4485-5099
Publisher: AOSIS
Year: 1987
DOI identifier: 10.4102/ids.v21i83.1312
OAI identifier: oai:doaj.org/article:5d4fb0b9864e48f3b81b322db4c78a4a
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://doaj.org/toc/2305-0853 (external link)
  • https://doaj.org/toc/1018-6441 (external link)
  • https://doaj.org/article/5d4fb... (external link)
  • https://indieskriflig.org.za/i... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.