Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Onderzoek naar de synoptische relatie van de brieven aan de Efeziërs en aan de Kolossenzen

By G. A. M. Vleugels and J. C. Coetzee

Abstract

De unieke literaire verhouding van de nieuwtestamentische brieven aan de Efeziers en aan de Kolossenzen tot elkaar heeft al lang vragen doen rijzen en speculatie uitgelokt onder exegeten. Hoewel er vandaag een zekere consensus waarneembaar is inzake de aard van deze verwantschap, is er tot op heden een gebrek aan een objectieve, technische inventaris van de synoptische gegevens, die voor de studie van dit vraagstuk onontbeerlijk is. Door aan de ene kant deze lacune en aan de andere kant de relevantie van dit vraagstuk aan te wijzen, wil dit artikel prikkelend werken op wie betrokken is bij de studie van het <em>Corpus Paulinum</em>. Niet alleen is er een nood aan een degelijke synopsis van beide brieven: een dergelijk werk moet bovendien als instrument bij het onderzoek naar de historische context, de tekst en de betekenis van deze geschriften gaan functioneren

Topics: Practical Theology, BV1-5099, Practical religion. The Christian life, BV4485-5099
Publisher: AOSIS
Year: 1988
DOI identifier: 10.4102/ids.v22i87.1331
OAI identifier: oai:doaj.org/article:ff913c12419a4a6e8854e66d78cedeb5
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://doaj.org/toc/2305-0853 (external link)
  • https://doaj.org/toc/1018-6441 (external link)
  • http://www.indieskriflig.org.z... (external link)
  • https://doaj.org/article/ff913... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.