Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Die huidige status van orgaanoorplantings

By C. J. Mieny

Abstract

Orgaanoorplanting het gedurende die afgelope dekade dramatiese vooruitgang getoon. Ten spyte hiervan bestaan daar steeds ’n wereldwye gebrek aan geskikte skenkers. Daar is wel genoeg potensiële skenkers beskikbaar, tnaar slegs 10% word in diepraktyk benut. Studies het getoon dat die grootste rede hiervoor nie onwilligheid van naasbestaandes is oni toestemming te gee nie, maar onwilligheid of versuim deur geneeshere om toesteniming te vra. Die redes hiervoor is kompleks en sluit faktore in soos onkunde, onbetrokkenheid, onwilligheid om die verhoogde werklading te aanvaar, en emosionele redes. Nit we wetgewing wat in sekere lande aanvaar is, plaas ’n verpligting op behandelende geneeshere om toestemming vir orgaanskenking van die familie te vra voordat pasiënte met breindood van die respirator verwyder mag word

Topics: Technology (General), T1-995, Science, Q
Publisher: AOSIS
Year: 1988
DOI identifier: 10.4102/satnt.v7i4.923
OAI identifier: oai:doaj.org/article:3ffe570ba7494df6ab4ceca79ce36308
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://doaj.org/toc/2222-4173 (external link)
  • https://doaj.org/toc/0254-3486 (external link)
  • http://www.satnt.ac.za/index.p... (external link)
  • https://doaj.org/article/3ffe5... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.