Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Kısmi ve Tam Dönümlü Spektral Metotların Karşılaştırması

By İhsan Haluk Akın, Gökay Saldamlı and Murat Aydos

Abstract

Bu çalışmada, yakın zamanda sunulmuş spektral modüler aritmetik işlemlerinin aritmetik karmaşıklığı üzerindeki bir analiz adım adım değerlendirme yöntemi ile karşılaştırılmıştır. Bilgisayar aritmetiğinde spektral yöntemlerin standart kullanımı çarpma ve indirgeme adımlarının spektrum ve zaman uzayında birbirinden ayrı olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu tarz bir prosedür ise açıkça tam dönümlü (ileri ve geri yönde) DFT hesaplamalarına ihtiyaç duymaktadır. Öte yandan, bazı kısmı değerlerin işlem sırasında hesaplanması ile, yeni yöntemler indirgeme işlemi de dahil olmak üzere tüm verilerin tüm zamanlarda spektrumda tutulmasını gerektiren bir yaklaşımı benimsemişlerdir. Tüm bu yaklaşımların işlem süresi performanslarını karşılaştırdığımızda, tam dönümlü algoritmaların son zamanlarda önerilmiş yöntemlerden daha iyi performans gösterdiğini bu çalışmada göstermiş bulunmaktayız

Topics: -, Spectral modular arithmetic, Modular reduction, Modular multiplication, Montgomery reduction., Spektral modüler aritmetik, Modüler indirgeme, Modüler çarpma, Montgomery indirgeme., Engineering (General). Civil engineering (General), TA1-2040
Publisher: Pamukkale University
Year: 2012
DOI identifier: 10.5505/pajes.2012.28190
OAI identifier: oai:doaj.org/article:20c0220be7c5413caf1a75c85bb7f397
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://doaj.org/toc/2147-5881 (external link)
  • https://doaj.org/article/20c02... (external link)
  • http://dergipark.gov.tr/pajes/... (external link)
  • https://doaj.org/toc/1300-7009 (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.