Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Silindir Arkasındaki Daimi Olmayan Akış Yapısının Pasif Yöntemle Kontrolü

By Mustafa Atakan Akar and Mehmet Küçük

Abstract

Bu çalışmada, Di=30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 mm olan yedi farklı çapta iç silindir arkasında meydana gelen akış yapısı, etrafına yerleştirilen β=0.5 geçirgenlik oranına sahip silindirle kontrol edilmeye çalışılmıştır. Dış silindirin çapı Dd=100 mm olarak seçilmiştir. Silindir üzerine açılan deliklerin çapı d=10 mm'dir. Deneyler süresince su yüksekliği hw=400 mm'de sabit tutulmuştur. Suyun hızı U=100 mm/s ve buna karşılık dış çapa bağlı Reynolds sayısı ReD=10000'dir. Silindir arkasında meydana gelen akış yapısı PIV tekniği kullanılarak incelenmiştir. PIV deneyleri 200 mm'de orta düzlemde gerçekleştirilmiştir. Delikli silindirin, farklı çaplardaki silindir (Di=30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 mm) arkasında meydana gelen akış yapısında girdap kopmalarının azaldığı gözlenmiştir. Yüksek çap oranlarında (Di/Dd≥0.7) delikli dış silindir akış kontrolü üzerindeki etkinliğini kaybetmektedir

Topics: -, Passive control method, Vortex control, Porosity, Cylinder, PIV., Pasif kontrol yöntemi, Girdap kontrolü, Geçirgenlik oranı, Silindir, PIV., Engineering (General). Civil engineering (General), TA1-2040
Publisher: Pamukkale University
Year: 2014
DOI identifier: 10.5505/pajes.2014.51523
OAI identifier: oai:doaj.org/article:6844a433cd13469ca06b686ddfa218c5
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://doaj.org/toc/2147-5881 (external link)
  • https://doaj.org/article/6844a... (external link)
  • http://dergipark.gov.tr/pajes/... (external link)
  • https://doaj.org/toc/1300-7009 (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.