Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Hatay İlinde Meyve Fidanı Üreten İşletmelerin Ekonomik Analizi

By Nuran Tapkı, Faruk Emeksiz and Erdal Dağıstan

Abstract

Bu çalışmada, Hatay ilinde meyve fidanı üreten işletmelerin ekonomik yapıları incelenerek, işletmelerin fidan üretim faaliyetleri ve ekonomik üretim değerleri ortaya konulmuştur. Bu çalışma, işletmelerle bireysel olarak görüşülerek 92 meyve fidancılığı işletmesinde tam sayım yöntemi ile yürütülmüştür. İşletmeler üretim kapasitelerine göre üç gruba ayrılmış olup, 1-50.000 adet fidan üreten işletmeler I.,50.001-100.000 adet fidan üreten işletmeler II., 100.000’den fazla fidan üreten işletmeler ise III. grup tarım işletmesi olarak tanımlanmıştır. İşletmelerin ortalama gayri safi üretim değeri 590.083 TL olup, meyve fidanı yetiştiriciliği, işletmelerin gayri safi üretim değerlerinin %75,38’ini oluşturmaktadır. İşletmelerde ortalama gayri safi hasıla 593.108 TL saf kar 365.200 TL ve tarımsal gelir 411.980 TL olarak hesaplanmıştır. Yine, işletmelerde ortalama sabit masraflar 80.828 TL ve değişen masraflar ise 109.842 TL olarak tespit edilmiştir. İşletmelerde fidan başına maliyet ortalama 1,87 TL olup ortalama fidan satış fiyatı 3,36 TL’dir. Sonuç olarak, meyve fidanı üretim kapasitesi yüksek olan III. grup işletmelerde kar marjı daha yüksek düzeyde gerçekleşmiştir

Topics: Fruit sapling, Economic, Analysis, Agriculture, S, Agriculture (General), S1-972
Publisher: Turkish Science and Tecnology (TST)
Year: 2015
OAI identifier: oai:doaj.org/article:f0a141f2b0e8412a9bfea8cf74903bd0
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://doaj.org/toc/2148-127X (external link)
  • http://www.agrifoodscience.com... (external link)
  • https://doaj.org/article/f0a14... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.