Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Didaktická typografie ve výuce a tvorbě učebních textů

By Jiří Trousil

Abstract

Didaktická typografie je multidisciplinární oblastí, která se pohybuje na pomyslném rozhraní disciplín, jako je například grafický design, typografie, sazba textu a mnoho dalších. Přesto, že se každá z těchto dílčích disciplín vyvíjí samostatně a každá z nich je v procesu tvorby učebních textů více či méně využívána, nebyla dosud didaktické typografii věnována patřičná pozornost a to navzdory tomu, že právě zpracování knihy – učebnice – po grafické, typografické, knihovnické a jiné stránce může ovlivnit motivaci žáka k samostatné práci s učebnicí. Motivovaný žák se tak učí daleko efektivněji, než žák, kterému není práce s učebnicí z hlediska jejího didakticko-typografického zpracování příjemná. Práce vznikla jako reakce na potřebu představit didakticko-učitelské obci velmi zajímavou oblast spadající do teorie tvorby učebních textů. Cílem této teoretické práce tak bylo představení didaktické typografie s akcentem na vzájemnou souvislost s teorií struktury učebnic

Topics: Education, L
Publisher: Paidagogos - Society For Philosophy, Theory and Praxis of Education
Year: 2015
OAI identifier: oai:doaj.org/article:20bf0a171bf24980be5ab421d00ae72b
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://doaj.org/toc/1213-3809 (external link)
  • https://doaj.org/toc/1213-3809 (external link)
  • http://www.paidagogos.net/issu... (external link)
  • https://doaj.org/article/20bf0... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.