Location of Repository

Hodnotenie vplyvu edukácie na kvalitu života inštitucionalizovaných seniorov

By Ctibor Határ

Abstract

Autor sa vo svojej práci venuje kvalite života seniorov, ktorí žijú v sociálnych zariadeniach, a možnostiam jej ovplyvňovania edukáciou, ktorú možno považovať za jeden z indikátorov, resp. faktorov, ovplyvňujúcich prežívanie života v starobe. Cieľom predkladanej štúdie je vedecky podložiť širšie využitie seniorskej edukácie v rezidenciálnych zariadeniach, ako aj potrebu jej profesionalizácie, t. j. odborného zabezpečovania (sociálnym) andragógom, a to v kontexte pro futuro

Topics: Education, L
Publisher: Paidagogos - Society For Philosophy, Theory and Praxis of Education
Year: 2013
OAI identifier: oai:doaj.org/article:66def7785c5b43f3912e18c0e04f650b
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://doaj.org/toc/1213-3809 (external link)
  • https://doaj.org/toc/1213-3809 (external link)
  • http://www.paidagogos.net/issu... (external link)
  • https://doaj.org/article/66def... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.