Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Hodnotenie vplyvu edukácie na kvalitu života inštitucionalizovaných seniorov

By Ctibor Határ

Abstract

Autor sa vo svojej práci venuje kvalite života seniorov, ktorí žijú v sociálnych zariadeniach, a možnostiam jej ovplyvňovania edukáciou, ktorú možno považovať za jeden z indikátorov, resp. faktorov, ovplyvňujúcich prežívanie života v starobe. Cieľom predkladanej štúdie je vedecky podložiť širšie využitie seniorskej edukácie v rezidenciálnych zariadeniach, ako aj potrebu jej profesionalizácie, t. j. odborného zabezpečovania (sociálnym) andragógom, a to v kontexte pro futuro

Topics: Education, L
Publisher: Paidagogos - Society For Philosophy, Theory and Praxis of Education
Year: 2013
OAI identifier: oai:doaj.org/article:66def7785c5b43f3912e18c0e04f650b
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://doaj.org/toc/1213-3809 (external link)
  • https://doaj.org/toc/1213-3809 (external link)
  • http://www.paidagogos.net/issu... (external link)
  • https://doaj.org/article/66def... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.