Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Kultivácia osobnosti seniora prostredníctvom celoživotného vzdelávania

By Monika Zimermanová

Abstract

Celoživotné učenie je v dnešnej modernej spoločnosti jeden z prostriedkov, ktorý umožňuje človeku stať sa socializovanou, autentickou vnútorne integrovanou osobnosťou. Edukácia, pod ktorou chápeme nielen vzdelávanie, ale aj výchovu, je dôležitým prostriedkom kultivácie osobnosti všetkých vekových kategórií. Aktivizácia, motivácia či kultivácia seniorov prostredníctvom edukácie je nesmierne dôležitá pre zachovanie zmysluplnosti a kvality ich života. Ak spoločnosť bude podporovať (seba)vzdelávanie, sebazdokonaľovanie, celoživotné vzdelávanie, rozvíjanie a kultiváciu osobnosti, potom naša spoločnosť môže dostať prívlastok moderná a kultivovaná

Topics: Education, L
Publisher: Paidagogos - Society For Philosophy, Theory and Praxis of Education
Year: 2013
OAI identifier: oai:doaj.org/article:3958a8b5643744a5bf54c0498c0b5258
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://doaj.org/toc/1213-3809 (external link)
  • https://doaj.org/toc/1213-3809 (external link)
  • http://www.paidagogos.net/issu... (external link)
  • https://doaj.org/article/3958a... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.