Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarının Sözcük Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi / Assessment of Textbooks for Teaching Turkish as a Foreign Language in terms of Vocabulary Teaching

By Fidan UĞUR and Nahide İrem AZİZOĞLU

Abstract

<p>Dil öğretiminin amacı, bireylerin dört temel dil becerilerini geliştirerek çevreleriyle sağlıklı iletişim kurmalarını sağlamaktır. Türkçe öğrenen bireylerin iletişim sürecini eksiksiz devam ettirebilmeleri ve topluma uyum sağlayabilmeleri için, dört temel dil becerisinin gelişimine ek olarak zengin bir söz varlığına sahip olmaları da gerekmektedir. Bireyin öğrendiği dille ilgili sözcük hazinesini geliştirmesi, hem dili aktif ve doğru kullanmasını sağlayacak, hem de düşünme becerisini geliştirecektir.</p><p>Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan temel kaynaklar ders kitaplarıdır. Öğrencilerin sözcük hazinelerini geliştirmede kitaplarda bulunan sözcük öğretimi  etkinlikleri ve bunların niteliği önemli bir yer tutmaktadır. Bu araştırmada, iki farklı yayınevi tarafından hazırlanan temel dil kullanıcı düzeyi ders ve çalışma kitapları doküman analizi yöntemiyle incelenerek bağımsız sözcük öğretimi etkinlikleri sayısal açıdan ve kullanılan etkinlik çeşitliliği açısından değerlendirilmiştir.</p><p>Yapılan değerlendirme sonucunda, incelenen kitaplarda bağımsız sözcük öğretimi etkinlik sayı ve oranlarının birbirine yakın (Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe: % 12, İstanbul Yabancılar İçin Türkçe:  % 16) olduğu görülmüştür. Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Kitaplarında 11 farklı etkinliğe, İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Kitaplarında ise 14 farklı etkinlik türüne yer verildiği tespit edilmiştir. Her iki yayınevi tarafında hazırlanan etkinlik türlerinden 10’unun ortak olması belli türde etkinliklere odaklanıldığının göstergesidir.</p><p><strong>Anahtar Sözcükler:</strong> Yabancılara Türkçe öğretimi, sözcük öğretimi, yabancılara Türkçe öğretimi ders kitapları </p

Topics: Education, L
Publisher: Mehmet KURUDAYIOĞLU
Year: 2016
OAI identifier: oai:doaj.org/article:4be566eb462944ee9cf54a437a809deb
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://doaj.org/toc/2147-6020 (external link)
  • http://anadiliegitimi.com/arti... (external link)
  • https://doaj.org/article/4be56... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.