research10.15157/ea.v0i0.10009

Meditsiinidoktor Aare Märtson

Abstract

26. aprillil kaitses Tartu Ülikoolis doktoriväitekirja Tartu Ülikooli Kliinikumi traumatoloogia ja ortopeedia kliiniku ortopeedia osakonna vanemarstõppejõud Aare Märtson. Töö teemaks oli “Alajäseme pikendamine: luuregeneratsiooni eksperimentaalsed uuringud ja kliinilised kaug tulemused”. Tööd juhendas professor Tiit Haviko ja oponeeris professor Markku Järvinen Tampere Ülikoolist. Eesti Arst 2006; 85 (6): 40

Similar works

Full text

thumbnail-image

Journals from University of Tartu

Provided a free PDF
oai:ojs.utlib.ee:article/10009Last time updated on 8/9/2016View original full text link

This paper was published in Journals from University of Tartu.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.