research10.15157/ea.v0i0.10610

Transitoorne epileptiline amneesia

Abstract

Mööduva mäluhäire võimalikke põhjusi on palju. Isoleeritud transitoorse amneesia episoodid võivad olla ka epilepsi kliiniliseks väljenduseks. Kirjanduses on selle kohta kasutusel termin transitoorne epileptiline amneesia (TEA). TEA-le on iseloomulikud hilisemas eas algavad lühikese kestusega, sagedased ning tihti ärkamisel tekkivad mööduvad mäluhäired. Enamusel TEA-patsientidel (70%) esineb amneesiaatakkide kõrval ka teisi temporaalsagara lähtega epileptilisi avaldusi, kuid mööduv amneesia on ainsaks epilepsia kliiniliseks väljenduseks umbes kolmandikul TEApatsientidel. TEA on kliiniliselt oluline probleem, kuna korrektse diagnoosi korral on esinevatele mäluhäiretele olemas tõhus põhjuslik ravi. Artiklis on kirjeldatud TEA haigusjuhtu vanemal naisterahval, kelle probleemiks olid 2 aasta jooksul esinenud nn mälulüngad, mis häirisid patsienti oluliselt ning millele ei oldud seni põhjust leitud. Eesti Arst 2009; 88(2):125−13

Similar works

Full text

thumbnail-image

Journals from University of Tartu

Provided a free PDF
oai:ojs.utlib.ee:article/10610Last time updated on 8/9/2016View original full text link

This paper was published in Journals from University of Tartu.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.