Psychomotorische symptomen in schizofrenie: het belang van een vergeten syndroom

Abstract

Item does not contain fulltextachtergrond Patiënten met schizofrenie vertonen katatone symptomen, psychomotorische vertraging en neurological soft signs en neurological hard signs. Er bestaat veel verwarring over deze psychomotorische symptomen. doel Aan de hand van de bestaande literatuur de neurologische symptomen bij schizofrenie bespreken. methode Relevante artikelen werden verzameld via medline. resultaten De psychomotorische symptomen zijn intrinsieke kenmerken van de ziekte en kunnen niet als neveneffecten van antipsychotische medicatie gezien worden. Ze lijken progressief te verergeren gedurende de ziekte en hangen samen met een slechte uitkomst. Psychomotorische symptomen hangen, in tegenstelling tot cognitieve symptomen, samen met positieve symptomen. De verschillende psychomotorische symptomen zijn gelinkt met dezelfde hersenstructuren. De symptomen hangen mogelijk ook onderling samen. conclusie Er zijn aanwijzingen voor het bestaan van een psychomotorisch symptoomcluster naast positieve, negatieve en cognitieve symptomen bij schizofrenie.12 p

Similar works

Full text

thumbnail-image

Radboud Repository

Full text is not available
oai:repository.ubn.ru.nl:2066/145127Last time updated on 8/9/2016

This paper was published in Radboud Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.