Cognitieve balans: Wat is het en hoe kan het onderwijs erop inspelen?

Abstract

Item does not contain fulltextCognitieve balans is de competentie te switchen tussen het focussen en het verdelen van aandacht. In hoeverre iemand hierover controle heeft is deels aangeboren. Maar dat betekent niet dat cognitieve balans een statisch gegeven is. De omgeving kan iemand prikkelen zich meer te focussen of juist niet. En we kunnen onszelf leren om meer controle te krijgen over onze cognitieve balans. Leraren en intelligente tutorsystemen kunnen dit leerproces ondersteunen.8 p

Similar works

Full text

thumbnail-image

Radboud Repository

Full text is not available
oai:repository.ubn.ru.nl:2066/143554Last time updated on 8/9/2016

This paper was published in Radboud Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.