Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Norming an objective method using 3D-video analysis to measure jaw movements during chewing and a comparison between range of jaw movements during chewing and masticatory efficiency in young adults

By Hanna Osbeck and Maja Svanqvist

Abstract

I föreliggande studie skapas normvärden för unga vuxna (n=41, 22-30 år gamla) med en objektiv metod som spårar och följer tuggrörelser i 3D (tredimensionellt). Normvärden för rörelseomfång och duration vid tuggning togs fram. Inter- och intrabedömarreabilitet kontrollerades och resultatet visade på mycket god överensstämmelse. Tuggeffektivitet undersöktes genom att tvåfärgat vax tuggades trettio gånger av varje deltagare. Hur väl vaxets färger blandats analyserades med hjälp av bildanalys. Genom regressions-analys jämfördes en tuggas duration samt rörelseomfång med tugg-effektivitet. Korrelation fanns mellan omfång av käkrörelse i sidled och tuggeffektivitet. Deskriptiv analys av tuggrörelser samt för rörelsemönstret vid sidbyte har också genomförts. Resultaten kan i framtiden användas som normvärden vid diagnostisering och behandlingsuppföljning av vuxna personer med orofacial funktionsnedsättning.This study aims at norming a new objective method to track and measure jaw movements in 3D (three dimensional) during chewing in the young adult population (n=41, age 22-30). Norm values of the range of movements and the duration were calculated. Intra and inter rater reliability was high. Masticatory efficiency among participants was evaluated with a two-colored wax, analyzed with picture analysis software. Regression analysis was used to calculate the relationship between movement and duration variables and masticatory efficiency. Significant linear relationship was found between jaw movement sideways and masticatory efficiency. Descriptive analysis of the chewing pattern and the pattern for side changes was also made. The results of the present study can be used in diagnosing and monitoring therapy in patients with orofacial disabilities

Topics: Käkrörelser, tuggning, tuggeffektivitet, oralmotorik, objektiv metod, Mandibular movement, chewing, masticatory efficiency, oral motor system, objective method
Year: 2015
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/39914

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.