Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Percepción y motivación de la lengua española. Percepción y motivación en alumnos estudiantes de español como lengua extranjera en el ámbito de la educación para adultos en Suecia.

By David Calderón Miguel

Abstract

Denna uppsats, som syftar till att hitta den bild som studenterna har av det spanska språket och målet de har med sitt lärande, har motiverats av bristen på liknande studier för en vuxen befolkning vars studier inte är obligatoriska. Av denna anledning har vi tagit hänsyn till teorier om motivation, teorier och studier av kvalitativa metoder, de viktigaste områdena för påverkan av det spanska språket i världen, samt metoder för liknande studier på motivation i att lära sig språk. För att uppnå detta, kommer vi att göra fallanalys med en kvalitativ metod genom intervjuer med öppna frågor av semistrukturerad typ. Från resultaten framgår att dem kulturella och geopolitiska aspekterna av elevernas bild av språket är mer framträdande än de ekonomiska och kulturella aspekterna. Resultatet skiljer sig tydligt från resultaten i liknande studier. Vad gäller elevernas motivation uttrycks det i större grad en inre och integrativ form av motivation till språkinlärning än en yttre och instrumentell form

Topics: spanska, Percepción, motivación, estudiante adulto, español como lengua extranjera (E/LE), Komvux
Year: 2015
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/39359

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.