Location of Repository

Teaterämnets plats i det entreprenöriella lärandet: En litteraturstudie

By Carsten Brosjö and Cecilia Freding Arenstrand

Abstract

Denna litteraturbaserade studie undersöker hur det entreprenöriella lärandet diskuteras i aktuell forskning samt hur det kan förstås i en teaterutbildningskontext. Kan teaterundervisningen främja elevernas entreprenöriella lärande? När den nya gymnasiereformen, GY11, lanserades fick landets skolor ett nytt uppdrag ␣ att eleverna ska utveckla entreprenöriella förmågor under sin studiegång. I samband med detta tillkom ett nytt pedagogiskt förhållningssätt: entreprenöriellt lärande. Studien visar att det finns en definitionsproblematik kring entreprenöriellt lärande. Analysen av litteraturen visar vidare att flera källor är överens om att kreativitet är en viktig byggsten för entreprenöriellt lärande. Därutöver identifieras metoder, traditionellt använda i teaterundervisningen, som används inom det entreprenöriella lärandet. Exempel på sådana metoder/övningar är improvisation och rollspel som betonas som gynnsamma verktyg för att uppnå kreativitet, innovation samt initiativförmåga. Hänvisningar görs även till metodböcker inom en teaterutbildningsdiskurs. Studien konkluderar att entreprenöriellt lärande har en plats inom teaterundervisningen och omvänt, att teaterundervisningen har en plats inom det entreprenöriella lärandet

Topics: Teaterundervisning, teaterämnet, gymnasieskolan, estestiska programmet, entreprenöriellt lärande, kreativitet, improvisation
Year: 2015
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/38557

Suggested articles

Preview


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.