Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

"Jag hatar GUL." En lärplattform med utvecklingspotential

By Karin Ekman

Abstract

Syfte: Syftet med detta arbete är därför att undersöka om användningen av Göteborgs Universitets lärplattform, i fortsättningen kallad GUL, har förändrats sedan 2010 och vad som kan göras så att den bättre möter lärarnas behov. Teori: Utgångspunkten ligger i tidigare forskning om attityder till teknikanvändning och användning av lärplattformar inom högre utbildning. Metod: Materialet består av svar från en enkät som skickades ut 2012 till undervisande personal på Göteborgs Universitet. Resultat: En betydande majoritet av respondenterna använder GUL och de använder flera av funktionerna och de loggar in i GUL flera gånger i veckan. De ser en nytta med lärplattformen men uttrycker samtidigt en irritation, som tyder på att de inte upplever den som användarvänlig, vilket minskar användbarheten. Lärplattformen fyller dock ett visst pedagogiskt behov hos lärarna genom att bland annat underlätta kommunikationen med studenterna. Det sociala inflytandet verkar ha stor påverkan på användningen. En majoritet av respondenterna är även positivt inställda generellt till att använda IT-verktyg i samband med undervisningen och anser att IT både har positiva effekter på studenternas lärande och på sin egen pedagogik. Att de mer interaktiva verktygen inte användes i större utsträckning beror troligtvis på att GUL upplevs av många som krånglig och inte särskilt användbar. En utveckling av lärplattformen borde sikta mot att öka den upplevda användbarheten samt att på Lärosätesnivå arbeta mer med de underlättande faktorerna i form av support och utbildning – gärna i kombination med kollegiala samtal om hur man bäst använder verktygen för att få ut så mycket lärande som möjligt. Det finns även ett behov av fortsatt forskning på området. Vilka är behoven av lärplattform och hur skiljer sig de mellan olika fakulteter? Hur stort är, och vad innebär till exempel det sociala inflytandet

Topics: Lärplattform, GUL, LMS, Attityder till IT, Teknikanvändning
Year: 2015
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/38477

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.